Διάφορα έντομα προσβάλουν τα δημητριακά, το αλεύρι, τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς, τον καπνό και παρόμοια προϊόντα. Μερικά από αυτά τα έντομα μπορεί να υπάρχουν αλλά να μην τα αντιλαμβανόμαστε έγκαιρα. Συνήθως αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα όταν αυτά πολλαπλασιαστούν και έχουν κάνει ήδη ζημιά στα προϊόντα. Τα έντομα αυτά αναφέρονται συνήθως ως ψείρες, πεταλούδες και σκουλήκια. Στην ουσία διαχωρίζονται σε κολεόπτερα (ψείρες) και λεπιδόπτερα (πεταλούδες, σκουλήκια). Κολεόπτερα και λεπιδόπτερα έχουν τέσσερα στάδια στην ανάπτυξή τους: αυγό, προνύμφη, χρυσαλίδες και ενήλικο. Όλα τα στάδια μπορούν να είναι παρόντα στα προϊόντα, αλλά τα αυγά είναι τόσο μικροσκοπικά που δεν τα βλέπουμε. Η προνύμφη είναι το πιο καταστρεπτικό στάδιο ορισμένες φορές, αλλά και το ενήλικο στάδιο είναι καταστρεπτικό σε κάποια από αυτά και είναι αυτό που βλέπουμε συχνότερα.

Αντιμετώπιση

Η επιτυχής καταπολέμηση των εντόμων αποθηκών, τόσο στα προϊόντα όσο και στο χώρο γίνεται με υποκαπνισμό (fumigation), αρκεί οι συνθήκες να το επιτρέπουν ή με νεφελοψεκασμό.